Subsidie aanvragen

U kunt een verzoek indienen bij Stichting Nut

door het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en per post op te sturen.


Fiscaal gezien dient er schenkingsrecht over de ontvangen bedragen afgedragen te worden. Wettelijk geldt een vrijstelling van rond de Euro 2.208,- (2019)

Zie www.belastingdienst.nl voor de hoogte van het bedrag. Wij raden u aan in voorkomende gevallen advies in te winnen.

Dit hangt af van de fiscale status van de ontvanger. Indien u een instelling met een ANBI of SBBI status bent, ben u vrijgesteld van het afdragen van schenkingsrecht.

NB. U kunt de fiscale aanslagen niet op stichting NUT verhalen of overdragen.


Onvolledige formulieren en ontbreken van bijlagen zullen leiden tot afwijzing van de aanvraag!

Download hier het formulier:

Download aanvraagformulier