Klachten formulier

Voor eventuele klachten

kunt u het volgende formulier gebruiken:


Door toezending van dit formulier geeft u toestemming aan stichting NUT uw klacht/melding door te sturen naar de behandelaar van uw klacht/melding met vermelding van uw adres en telefoonnummer en /of uw mailadres.


Uw naam*

Uw adres*

Uw postcode*

Uw telefoonnummer*

Uw e-mail*

Omschrijving van uw klacht / melding*