Inschrijfformulier Covid-19 bijdrage

Hieronder treft u het inschrijfformulier aan voor Heerhugowaardse verenigingen en organisaties om in aanmerking te komen voor een Covid 19 bijdrage, verstrekt door Stichting Nut Heerhugowaard.Aan deze bijdrage zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Deelname is voorbehouden aan verenigingen en organisaties in de non-profit sfeer.

De volgende uitsluitingen zijn van toepassingen;
 • Kerken
 • Politieke partijen
 • Verenigingen of organisaties die een verlengstuk van de overheid zijn
 • Beleggingsclubs
 • Serviceclubs
 • Organisaties die fondsen werven om weer aan goede doelen uit te keren
 • Organisaties buiten Heerhugowaard (conform huidig beleid)
 • Gezelligheidsclubjes zonder statuten of jaarrekening
 • Organisaties uit Heerhugowaard die opereren onder de vleugels en verantwoordelijk zijn van een moederorganisatie die niet in Heerhugowaard gevestigd is.
 • Organisaties die een verlengstuk  van de overheid zijn, Inclusief scholen.


De toewijzingscommissie van Stichting Nut heeft het recht om te bepalen of aanmeldingen binnen de doelstellingen van de stichting vallen. Correspondentie hierover is uitgesloten. Het maximaal aantal meetellende leden bedraagt 1.000. (gelieve  wel het totaal aantal leden op te geven in het formulier) Peildatum hiervoor is 1 januari 2020.

 

De inschrijvingen starten op 1 maart 2021 en eindigen uiterlijk op 15 maart 2021.

  Naam van de vereniging/stichting*

  Vestigingsplaats*

  Aantal leden*

  Aantal leden naar waarheid opgegeven door:

  Naam*

  Functie bestuurslid*

  Naam contactpersoon*

  Email adres*

  Telefoonnummer*

  IBAN rekeningnummer*

  t.n.v.*

  (Denk aan naam/nummer controle. Bij onjuiste naam en/of nummer kan er geen uitbetaling plaatsvinden.)


  Het bestuur van Stichting Nut Heerhugowaard